پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

سخنی درباره رونوشت‌های نادرست از این تارنما

گلایه ای از دوستانمان در تارنمای پارسیان دژ

واپسین به روز رسانی
فرستنده : مجید خالقیان
کاخ پارسه (تخت جمشید)
فرستنده : مجید خالقیان

نگاره ها و نوشتار هایی پیرامون کاخ پارسه (تخت جمشید)


 ادامه را ببینید و بخوانید:

کاخ پارسه (تخت جمشید)


ایوان مدائن
فرستنده : مجید خالقیان

یکی از صنایع مهم ایران در دوران ساسانی که در آن زمان در هیچ کشوری سابقه نداشت، ساختن حبابها و نصب آنها در ایوان مدائن بود. با این حبابها موسیقی و صداهای دیگر ضبط شده پخش می گردید.


 ادامه را ببینید و بخوانید:

ایوان مدائن


مواردی که ایرانیان پیش قدم بودند
فرستنده : مجید خالقیان

سزارین، الکتریک، پویا نمایی (انیمیشن)، کارخانه ذوب فلزات، کاریز (قنات)، آسیاب بادی، قالی بافی و فرش، شخم زنی، ورزش، گیاه شناسی، شعر و شاعری، موسیقی


 ادامه را بخوانید:

مواردی که ایرانیان پیش قدم بودند


فناوری در ایران باستان
فرستنده : مجید خالقیان

چشم مصنوعی، پلانتاریوم در دوران ساسانیان، هنرهای دستی


 ادامه را بخوانید:

نگاهی به برخی از فناوری های دوره باستان


واپسین به روز رسانی
فرستنده : مجید خالقیان

سخنی درباره رونوشت‌های نادرست از این تارنما

گلایه ای از دوستانمان در تارنمای پارسیان دژ