شعرخوانی میترا امرایی درباره شاهنامه

میترا امرایی

باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

کانون فرهنگی-دانشجویی ایران‌شناسی دانشگاه تهران برگزار کرد:

میترا امرایی به همراه نوازندگی مرشد محمد نیری در دومین گردهمایی دهه فرهنگی خدمند توس، به شعر خوانی پرداخت.

این دفتر دانایی

این ترفه ره آورد

الهام خدایی است

فرمان اهوراست

روح وطن ماست که فردوسی توسی

با جان و دل خویش بیاراست...

بخش هایی از فیلم این شعرخوانی را ببینید:

/ 0 نظر / 18 بازدید