آرم هیتلر یا گردونه ی مهر؟

به این نشان نگاه کنید:

شما این نشان را به چه چیزی می شناسید؟!

باید بپذیریم که امروز این نشان که موسوم به «صلیب شکسته» است، سمبولی برای نژاد پرستان شده است.

حتی این روز ها تبدیل به یک نشان برای شیطان پرست ها هم شده است. اما به نظر می آید این تصورات نادرست می باشد.

 ادامه را بخوانید:

آرم هیتلر یا گردونه ی مهر؟

/ 0 نظر / 32 بازدید