آیا شطرنج ایرانی است؟!

سخن پروفسور ایوه به عبدالحسین نوابی:

خرسندم که از سرزمین ایران، یعنی گهواره شطرنج آمده اید.

 ادامه را در بخوانید:

آیا شطرنج ایرانی است؟!

/ 0 نظر / 15 بازدید