نگاهی به نام ایران در گذر تاریخ

سرو نماد آزادگی است و ایران به معنای سرزمین آزادگان می‌باشد.

نام ایران در زمان اردشیر پاپکان، بنیادگذار سلسله ساسانی به صورت آشکار دیده می شود.و اما این‌که نام ایران نخستین بار در زمان اردشیر پاپکان نام رسمی کشور ایران شده باشد بعید است، بلکه محتمل است که ساسانیان نام ایران و انیران را نیز مانند لقب شاهانِ شاه و بسیاری دیگر از آیین‌های درباری و کشورداری از پارت‌ها گرفته بودند..

درباره این روزها بخوانید:

نگاهی به نام ایران در گذر تاریخ

/ 0 نظر / 12 بازدید