درد مشترک

چند سالی است که ما ایرانیان در سرتاسر کشور رنج ها و درد های مشترکی داریم و یکی از این درد ها از بین رفتن زیبایی های جای جای کشورمان است. از دریاچه ارومیه گرفته تا اتفاقاتی که برای زاینده رود در این چند سال می افتد. از تخریب تدریجی آثار ارزشمند تاریخی ما گرفته تا مصادره بزرگان سرزمینمان توسط بیگانگان. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب... رنج های مردمان خوزستان و کردستان، با رنج های مردمان سیستان و بلوچستان گویی از یک جنس هستند. همه و همه ی ما رنج ها و درد های مشترکی داریم.

حال راه حل چیست؟! آیا وقتی جدا جدا شویم این معزلات حل می شود؟! اوضاع دریاچه ارومیه درست خواهد شد یا آثار گرانبهای ما حفظ می شوند؟!

گذشته ی این مرز و بوم همواره به ما نشان داده است که «درد مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود»

همانند مردمان دوره های طلایی این سرزمین «همراه شو عزیز، همراه شو عزیز»

/ 0 نظر / 14 بازدید