آرامگاه کوروش بزرگ

آرامگاه کوروش

Cyrus's Tomb

 

عکس های متناسب زمینه

ابعاد:

١٢٠٠*١۶٠٠

 

ابعاد:

٩٠٠*١۴۴٠

متناسب مانیتور های واید

 

لحظاتی را در کنار آرامگاه کوروش بزرگ سپری کنید:

Panoramic Photo

دیدگاه های بازدیدکنندگان

کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران - هنرمندی جوانان جویای نام باستانی کار در همایش سرای مهر که در تالار پردیس هنرهای زیبا برگزار شد، مورد توجه حضار قرار گرفت و در چندین نوبت به تشویق آنها پرداختند.

بخش‌هایی از هنرهای زورخانه‌ای:

تصاویر و فیلم هایی از همایش سرای مهر: سرای مهر

/ 0 نظر / 70 بازدید