زبان پارسی در قلمروی ترک‌های عثمانی

در طول تاریخ، زبان پارسی در نزد بسیاری از اقوام و ملل از جمله ترک‌ها و ترک‌زبانان گرانقدر شمرده می‌شده و این زبان در ادب و هنر جایگاه ویژه‌ای داشته است. یکی از مناطقی که زبان پارسی جایگاه قابل توجه پیدا کرد، آسیای صغیر و قلمروی عثمانی بود. پادشاهان آن منطقه علاقه وافری به زبان پارسی داشتند و حتی به زبان پارسی شعر می‌سرودند.

 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

زبان پارسی در قلمروی ترک‌های عثمانی

/ 0 نظر / 10 بازدید