آیا همشهری جوان درباره کوروش درست می گوید؟!

چندی پیش مجله همشهری جوان به تخریب چهره کوروش بزرگ پرداخت و به طور کلی علاقه به تاریخ ایران باستان را مورد نقد و بررسی قرار داد.

این کوروش ستیزی ها و به طور کلی تخریب ایران باستان موضوع جدیدی نیست اما به نظر می رسد این روز ها به اوج خودش رسیده است. عده ای به دنبال رواج بی تفاوتی نسبت به ارزش های ایرانی هستند.

به مطالب نوشته شده در همشهری، نقد های زیادی وارد است. در این نوشتار به بررسی مطالب همشهری جوان می پردازیم.

 ادامه را بخوانید:

آیا همشهری جوان درباره کوروش درست می گوید؟!

دیدگاه های بازدیدکنندگان در پردیس اهورا

/ 0 نظر / 21 بازدید