دین کوروش بزرگ چه بود ؟

یکی از مواردی که همواره مورد بحث پژوهشگران قرار گرفته، دین و مذهب کوروش بوده است. درباره اینکه کوروش چه دینی داشته است، اختلاف نظر وجود دارد ولی احتمالاً کوروش یکی از آیین‌های ایرانی را داشته و پرستنده اهورامزدا بوده است؛ هر چند نظریات و فرضیه‌های دیگری هم در این باره مطرح می‌شود. اما این روزها می‌بینیم که عده‌ای قصد سوء استفاده از این موضوع را دارند و با سطحی نگری بیان می‌کنند که کوروش بت پرست بوده است!! در این نوشتار برآنیم تا اشاراتی به منابع داشته باشیم و نظر چند تن از تاریخ‌دانان را در مورد دین کوروش بیان کنیم.

مطابق با گزارش گزنفون، کوروش از دینمردان که مغان نام داشتند، بهره می‌برد و آنها را برای اعمال دینی فرا می‌خواند (نک: زندگی کوروش، دفتر ۴، بخش ۵، بند ۱۴)، بسیاری از پژوهشگران با توجه به این مطلب و همچنین دیگر آثار، مذهب کوروش را با سنت مزدایی در پیوند می دانند.

ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

دین کوروش بزرگ چه بود ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید