# ایران_و_جهان

نوشته های کهن، چراغ راه باستان‌شناسی

باورمندی به نوشته‌های کهن، راز کامیابی باستان‌شناسی چین، یونان، مصر و میان‌رودان می‌بینیم که سامانه‌ی پژوهشیِ باستان‌شناسی آن‌ها، چگونه با گردآوردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید